KEAGUNGAN ALLAH (KULIT TEBAL)

KEAGUNGAN ALLAH (KULIT TEBAL)
RM 45.00 

Pengarang : Dr. Aidh Abdullah Al-Qarni
Penerbit : Al-Hidayah Publishers
ISBN : 983-099-693-X
Mukasurat : 445 Halaman
Status Stok : ADA

SINOPSIS :


Subhanallah! Perhatikanlah bagaimana semut yang berjalan di kegelapan malam, sungai-sungai yang mengalir, air laut yang bergelombang, pepohon yang tumbuh menghijau, gunung-gunung yang tinggi berdiri dengan megah, angin yang menghembus,janin yang bersemayam di dalam kandungan serta apa yang terlintas dalam benak Adam, semuanya itu tidak lepas dari pengetahuan Allah yang amat luas dan mendalam. Masihkah manusia ragu-ragu dengan kewujudan Allah? Dan, masihkah manusia melupakan pengawasanNya?
Berbagai bukti dan dalil yang kukuh dipaparkan oleh penulis dengan gaya bahasa yang sangat indah di dialam buku ini yang menunjukkan keagungan Allah, Ciptaan TerbesarNya yang berupa langit dan bumi beserta isinya merupakan sumber inspirasi yang akan menghantarkan manusia untuk mengenaliNya. Buku ini adalah bertujuan untuk memperkukuhkan lagi ketauhidan dan keyakinan umat Islam khususnya, serta menyakinkan fikiran dan hati Non-Muslim tentang kekuasaan Nya. Semoga buku ini diharapkan dapat membantu hati dan nurani manusia hidup dengan mengenal keagungan Allah Ta'ala, tunduk dan sujud di bawah kebesaranya, serta menyebut dan mengingati nama-namaNya yang indah. Buku ini adalah hasil karangan Dr. A'idh AI-Qami yang juga penulis buku La Tahzan (Jangan Bersedih).
DR. 'AIDH BIN ABDULLAH BIN 'AIDH 'Ali MAJDU' AL-QARNI. Beliau lahir pada tahun 1379 Hijrah di AI-Qarn, selatan Kerajaan Arab Saudi. Memperolehi Ijazah Sarjana Muda dari Fakulti Usuluddin, Universiti AI-Imam Muhammad bin Sa'ud pada tahun 1403­ 1404 Hijrah. Memperolehi Saljana (MA) dalam bidang Hadith pada tahun 1408 Hijrah dengan risalah yang berjudul Bid'ah dan Pengaruhnya dalam Dirayah (Pengetahuan) dan Riwayah (Periwayatan). Memperolehi gelaran Doktor(Phd) dari Universiti yang sama pada tahun 1422 Hijrah dengan risalah yang berjudul Kajian dan Penelitian Kitab AI-Mufuim Syarah Shahih Muslim Karya tulisan AI-Qurthubi. Dia telah merakam hasil karyanya yang bernafaskan [slam dalam bentuk kaset dalam jumlah lebih dan 800 buah kaset ten tang topik khutbah, pelajaran, ceramah. karya syair dan sastera. Hafal AI-Qur'an dan Kitab Bulughul Maram dan hafal hadith sebanyak lebih kurang 5000 buah hadith dan lebih dari 10000 bait syair.
Adapun mengenai karya tulisannya, dia telah menulis berbagai karya tulisan tentang hadith, tafsir, fiqh, sastera, sirah 9 perjalanan hidup/sejarah) dan biografi para tokoh ilama'. Dia ikut serta dalam puluhan kongres dan penemuan. [a pernah menghadiri Muktamar Pemuda Arab Muslim, Muktamar AI-Kitab was-Sunnah di Amerika Syarikat dan pernah menjadi juru pembicara di dalam pertemuan dewan sastra dan matematika dan menjadi juru pembicara dalam berbagai universiti dan pertemuan-pertemuan kebudayaan.
 

No comments:

Post a Comment

Copyright © 2012 . NOVELLA ZONE. All rights reserved. Designed by Nanaliyana.